TOUKOKUUN SÄHKÄRI
MARKKINOINTIMATERIAALIT
Luistelukoulu-, aikuisluistelu- ja poikaluistelumateriaaleja on uusittu. Kuviin ja videoihin voi lisätä esimerkiksi seuran logon tai nettisivujen osoitteen.

Materiaalit on ladattavissa seurojen käyttöön liiton nettisivuilta. 

Jos seuralla on käytössä Canva ja materiaalia toivotaan suoraan sinne, voi yhteyttä ottaa liiton markkinointi- ja viestintäpäällikköön. 

VUOSI-ILMOITUS

Taitoluisteluliiton Vuosi-ilmoitus on täytettävissä Taikkarissa. Ilmoitukseen täytetään mm. luistelijoiden ja työntekijöiden määrä. 

Vuosi-ilmoitus tulee täyttää kokonaisuudessaan 30.6. mennessä. Apua ja tukea voi pyytää liiton seuratoiminnan kehittäjiltä. 

KILPAILUYKSIKÖIDEN PÄIVITTÄMINEN

Kilpailuyksiköitä hallitaan Taikkarissa, ja tiedot tulee päivittää ajan tasalle kaudelle 2022-2023. 

Muodostelmaluistelu
Mikäli muodostelmaluistelujoukkue on perustettu Taikkariin kaudelle 2021-2022, päivitetään olemassa olevaa kilpailuyksikköä ja sen tietoja. Jos joukkue ei ole kilpaillut kaudella 2021-2022, perustetaan uusi kilpailuyksikkö
Lue lisää.

Yksinluistelu
Yksinluistelijoiden kohdalla kilpailuyksikön tietoihin voidaan päivittää esimerkiksi muuttunut sarjatieto. Lopettaneiden luistelijoiden kilpailuyksiköitä ei poisteta, vaan kesäkuussa tulevan päivityksen myötä kilpailuyksikkö voidaan merkitä ei-aktiiviseksi.
Lue lisää

VALTAKUNNALLISET LEIRITYKSET
Uudistetun huippu-urheilustrategian mukainen valtakunnallinen yksinluistelijoiden leiritystoiminta starttaa pian. Ilmoittautumisaika on käynnissä, ja seurojen tulee ilmoittaa leiritykseen osallistuvat luistelijat 10.6. mennessä. 

Lisätiedot valtakunnallisesta leirityksestä, seurojen paikkakiintiöt, hinnat ja ilmoittautumislinkit löytyvät liiton nettisivuilta.

TAITOLUISTELULIITON UUDET FACEBOOK -RYHMÄT

Taitoluisteluliiton kevätliittokokouksen yhteydessä Vierumäellä keskusteltiin seurojen välisestä yhteistyöstä. Osallistujat toivoivat liitolta lisää verkostoitumismahdollisuuksia ja kasvavaa yhteistyötä seuratoimijoiden välille. 

Seuratoimijoille, valmentajille ja luistelukouluohjaajille on luotu omat Facebook -ryhmät alustaksi keskustelulle, kokemusten jakamiselle, vertaistuelle ja yhteistyön kasvattamiselle. Ryhmät löytyvät Suomen Taitoluisteluliiton Facebook -sivun alta. 

TULEVAT TAPAAMISET JA KOULUTUKSET

31.5.   SeuraTeams: Ajankohtaiset, Nuori mieli urheilussa -hanke
13.8.   Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #1, Vierumäki
14.8.   Taitoluisteluohjaajan koulutus, moduuli #2, Vierumäki
13.-14.8.   Lajituomarikoulutus, yksinluistelu
16.8.   Valmentajien verkkotapaaminen
23.8.   SeuraTeams: Ajankohtaiset, viestintä ja markkinointi
26.-27.8.   Uusien teknisten koulutus, yksinluistelu
27.8.   Valmentajapäivä ja teknisten tapaaminen, yksinluistelu
28.8.   Tuomaritapaaminen, yksinluistelu

Lisätiedot ja ilmoittautumiset liiton tapahtumakalenterista. Lue lisää

ilo • kannustus • turvallisuus • tavoitteellisuus
Suomen Taitoluisteluliitto | stll.fi | skatingfinland.fi | instagram | facebook