SÄHKÄRI ON SAANUT UUDEN ILMEEN!

Taitoluisteluliiton uutiskirje Sähkäri on saanut uuden ilmeen! Sähkäri lähetetään seuroille Taikkarissa seuraaviin rooleihin nimetyille henkilöille: Käytännön toiminnasta vastaavat, puheenjohtajat, lajien vastuuvalmentajat, luistelukoulun vastuuhenkilöt, viestinnästä vastaavat ja tähtiseuravastaavat. 

Seurojen vastuulla on huolehtia, että yhteyshenkilöt ja -tiedot ovat Taikkarissa ajan tasalla. Lisäksi seuroja pyydetään välittämään Sähkäriä ja sen ajankohtaista sisältöä niin seuran hallitukselle, työntekijöille kuin jäsenistöllekin. 

Kaikki Sähkärit ovat katsottavissa myös Taitoluisteluliiton nettisivuilta. Lue lisää.

LIITTOHALLITUKSEN KUULUMISIA
Taitoluisteluliiton hallitus päätti keväällä 2021 ottaa käyttöön uuden käytänteen ja laatii kokoustensa päätösasioista yhteenvedon jäsenistöä varten.

Yhteenvedot liittohallituksen kokousten päätösasioista on luettavissa liiton nettisivuilta. 


VASTUULLINEN VALMENTAJA -VERKKOKURSSI
Syksyllä 2021 lanseerattu Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi tarjotaan myös jatkossa maksuttomana! Kurssi on osa koko urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa ja kurssin suorituksesta voi hakea suoritusmerkintää Hoikan koulutusrekisteriin.

Taitoluisteluliitto vahvasti kannustaa jokaista jäsenseurojensa valmentajaa ja ohjaajaa kurssin suorittamiseen. Lue lisää.
URHEILUSEURAN REKRYTOINTI -VERKKOKOULUTUS

Urheiluseuran osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta pääomaa. 17.2. järjestettävässä Urheiluseuran rekrytointi -koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana työstettään myös seuran omaa rekrytointisuunnitelmaa. 

Tule mukaan ja nappaa vinkit myös teidän seuranne hyödynnettäväksi! 

Lue lisää.

OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUKSET

Taitoluisteluohjaajan koulutus koostuu neljästä moduulista, joita järjestetään vuoden aikana yhteensä noin kymmenen. Kaikki vuoden 2022 ohjaajakoulutukset ja niiden ilmoittautumislinkit löytyvät liiton tapahtumakalenterista. 

Vuonna 2022 järjestetään myös valmentajien tasokoulutuksista perustason koulutus muodostelmaluistelu-, yksinluistelu-, ja jäätanssivalmentajille sekä syventävän tason koulutus yksinluistelu- ja muodostelmaluisteluvalmentajille. 

Hakuajat perus- ja syventävän tason koulutuksiin:

Perustason (1-taso) koulutus 1.1.-31.3.2022
Syventävä taso, yksinluistelu 1.1.-28.2.2022
Syventävä taso, muodostelmaluistelu 1.1.-28.2.2022

Lue lisää.

TAITOLUISTELULIITON KESÄLEIRIT

Taitoluisteluliitto järjestää kesällä 2022 yksinluistelijoille kaksi korkeatasoista leiriä Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. 

Leiripäivät sisltävät jääharjoittelun lisäksi tanssi- ja oheisharjoittelua. Leireille voivat ilmoittautua luistelijat A-silmuista SM-senioreihin.

Leiri 1 28.6.-3.7.2022
Leiri 2 4.-9.7.2022

Lue lisää

SOOLOJÄÄTANSSISEMINAARI 

14.-15.2. Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä, tutustutaan soolojäätanssin harjoitteluun ja teknisiin vaatimuksiin lajin asiantuntijoiden johdolla. Taitoluisteluliitto kutsuu mukaan kaikki jäätanssista kiinnostuneet luistelijat, valmentajat ja arvioijat lajitaustasta riippumatta.

Lue lisää.

TULEVAT TAPAAMISET JA KOULUTUKSET

17.2.  Urheiluseuran rekrytointi -koulutus, Teams
26.2.  Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #3, Vierumäki
27.2.  Taitoluisteluohjaajan koulutus, Moduuli #4, Vierumäki
8.3.  SeuraTeams, Teams
14.-15.3.  Soolojäätanssiseminaari, Vierumäki
29.3.  Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa osa 1/3, Teams
23.4.  Fysiikkaharjoittelu muodostelmaluistelussa osa 2/3, Teams
23.4.  Piruetit -täydennyskoulutus, Vierumäki

Kaikki tulevat koulutukset ja tapaamiset sekä niiden ilmoittautumislinkit löytyvät liiton tapahtumakalenterista. Lue lisää.

TAITOLUISTELULIITON YHTEISTYÖKUMPPANI TESTAA
Kehittymisen seuranta on olennainen osa urheilijan polkua. Vierumäellä on loistavat mahdollisuudet seurata fyysisten ominaisuuksien kehittymistä testaamisen muodossa esimerkiksi seuraleirin yhteydessä.

Katso suositellut paketit taitoluistelijoille Vierumäen nettisivuilta.

ilo • kannustus • turvallisuus • tavoitteellisuus
Suomen Taitoluisteluliitto | stll.fi | skatingfinland.fi | instagram | facebook